Wielka porażka Boga

Przesłanie Nowego Testamentu zawiera w sobie elementy, które w jednoznaczny sposób potwierdzają, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Jest to Jego ogromne pragnienie i jak sam nam pokazał w osobie Jezusa Chrystusa, jest zdolny ponieść każde cierpienie, aby tak się stało. Mimo tego interpretatorzy Biblii – począwszy od teologów wczesnochrześcijańskich, skończywszy na dzisiejszych nauczycielach wiary, zakładają (na podstawie studium Pisma), że nie wszyscy ludzie dadzą się zbawić, ale w pełni świadomie (jakkolwiek to rozumieć) odrzucą Boże zaproszenie. Niełatwo mi zrozumieć, jak można z taką lekkością zgadzać się na taki stan rzeczy i nie pojmować, że nawet jedna niezbawiona osoba spowoduje, że tą wielką walkę o zbawienie wszystkich Bóg przegra i nigdy już nie zdoła odwrócić tej sytuacji (związany teoretycznie naszą wolną wolą). Jego wszechpotężna wola okaże swoją niemoc, stwórca wszystkiego i mogący wszystko nie doczeka się nigdy swojego upragnionego Królestwa, w którym nie brakuje nikogo z zaproszonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.